Drahí priatelia, počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Aj v našej farnosti sa budete môcť s nami zapojiť a prežiť tak super čas s mladými a hlavne si prehĺbiť vzťah s naším Pánom. Každý deň na teba čaká bohatý program. Týždeň vyvrcholí v sobotu v Čadci na Chválach "Ako v nebi tak i na zemi"

Kvetný víkend 2017!

Aj naše spoločenstvo bolo súčasťou kvetného víkendu. V spolupráci so spoločenstvom Efata a spoločenstvom z Rajca sme viedli chvály počas sobotného večeru. Bol to úžasný čas modlitieb v kaplnke na Gymnáziu sv. Františka z Assisi, kde sa stretli mladí ľudia z celej Žilinskej diecézy. Na kvetnom víkende sme takisto mali aj workshop vlajkovanie a nedeľné ranné modlitby.