Týždeň modlitieb mladých za mladých

Drahí priatelia, počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Tento týždeň aj tento rok pripravila Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy.

Aj v našej farnosti sa budete môcť s nami zapojiť a prežiť tak super čas s mladými a hlavne si prehĺbiť vzťah s naším Pánom. Každý deň na teba čaká bohatý program. Týždeň vyvrcholí v sobotu v Čadci na Chválach "Ako v nebi tak i na zemi"

Témou celého týždňa modlitieb mladých budú slová Snívaj so mnou. K tejto výzve nás inšpirovalo Božie slovo (2 Tim 1, 7), ktoré nám hovorí, že sme nedostali ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Nemáme sa preto báť snívať Božie sny, ale odvážne hľadať cestu k ich uskutočňovaniu v našom živote.

Chceme teda sláviť týždeň od Turíc do nedele Najsvätejšej Trojice v modlitbách a aktivitách, ktoré budú obetované za mladých na Slovensku. Za mladých, ktorých srdcia vychladli, ktorých srdcia stratili chuť po skutočnom živote, pretože nedokážu snívať Božie sny, sny o lepšom zajtrajšku.

Do Týždňa modlitieb mladých za mladých pozývame špeciálne aj vás. Mladí dnes veľmi potrebujú modlitby. Len vďaka nim sa môžu rozhodnúť stotožniť sa a prijať identitu novej generácie. Generácie, ktorá bude celým srdcom milovať a prinášať Krista do celého Slovenska. Už teraz vám ďakujeme za každú vašu modlitbu, pôst, či akúkoľvek obetu za mladých. Tu je niekoľko foriem, ako napomôcť tomuto cieľu:

  1. Osobnou modlitbou.
  2. Spoločnou modlitbouv našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
  3. Propagácioucez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM, osobným pozvaním.
  4. Slávením  sv. omšena tento úmysel.
  5. Vlastnými nápadmi.

V časti „Udalosti“ je možné vložiť modlitebné aktivity, ktoré budete realizovať vo vašej farnosti alebo spoločenstve.

Modlitba za mladých

Drahý Otče,
ďakujeme Ti za každého jedného z nás. Prosíme Ťa daj nám Tvoj pohľad na nás, aby sme sa videli Tvojimi očami a videli to krásne, čo si do nás vložil. Dávaj nám múdrosť a rozum, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je pre nás dobré aktorou cestou máme ísť. Dávaj nám silu nepodľahnúť pokušeniam tohto sveta a odvahu šíriť radostnú zvesť evanjelia. Buď našim radcom a dôverným priateľom, ku ktorému môžeme kedykoľvek prísť. Dávaj nám poznať Tvoje starostlivé a láskyplné srdce. Do našich sŕdc vlej neuhasiteľnú túžbu po Tebe a po službe blížnym. Nech sa naše oči upierajú vždy na Teba, aby sme sa stali Tebe podobnými. Tebe chvála, česť a sláva na veky vekov. Amen