Našou víziou je zažívať Božie Kráľovstvo v regióne Kysuce a priniesť tak radostnú zvesť evanjelia mladým ľuďom. Chceme, aby mladí ľudia pochopili, kto je to Boh, a aby zažívali plnohodnotný a naplnený život. Tento stav je možné dosiahnuť jedine prijatím Ježiša Krista za svojho spasiteľa.