Kto sme

Sme kresťanské spoločenstvo ľudí, ktorí sa stretávajú na modlitbe, zdieľaní a čítaní biblie vo farnosti Zákopčie. Stretávame sa každý druhý piatok v rímsko-katolíckom kostole u nás, v Zákopčí.

Cieľom našich stretnutí je zažívanie Božieho kráľovstva už tu na zemi. Chceme robiť to, čo robila prvotná cirkev. Stretávať sa na modlitbách, na vyučovaní, na bratskom spoločenstve, na liturgii. Potrebu spoločenstva na ceste viery a života vnímame ako nevyhnutné. Povzbudzuje nás k tomu aj pápež František, ktorý nás vyzýva, aby sme tam, kde sme, vytvárali malé kresťanské, laické spoločenstvá.

Vnímame, že dnešný svet je plný psychických a duchovných útlakov, človek je nútený robiť veľa rozhodnutí, mladí ľudia strácajú zmysel života a žijú v neúplných rodinách. Častokrát sa utiekajú k alkoholu a drogám. Hľadajú naplnenie v tomto svete, ale ten im to nemôže dať.

Rozhodli sme sa preto stretávať sa spolu, zdieľať svoje pocity a problémy, modliť sa za prebudenie a spoločne chváliť nášho Boha, ktorý je Tvorcom všetkého a jedine v ňom nájdeme zmysel života.


Záujmy spoločenstva:


  • Spoločná modlitba
  • Čitanie Božieho slova
  • Spolupráca vo farnosti
  • Evanjelizácia mladých
  • Ekumenizmus


História a vznik spoločenstva


Prevažne väčšina z nás sme boli vychovávaní v tradičnej kresťanskej, katolíckej rodine. Ako partia mladých ľudí sme sa začali stretávat po piatkovej mládežnickej sv. omši. Veľa sme sa rozprávali, zažili kopec srandy, riešili niekedy spolu problémy a sem-tam sa spoločne pomodlili. Boli sme taká klasická partia mladých ľudí, ktorá mala spoločny záujem. Chodievali sme na rôzne kresťanské akcie, feativaly, konferencie atď. Bol to čas nášho osobného rastu.

Po nejakom čase sme začali postupne chodiť na Diecéznu animátorskú školu(Žilinskej diecézy). Toto nám zmenilo život. Začali sme sa vyučovať a prešli celým kurzom duchovnej formácie. Túto školu viedli ľudia, ktorí zažívali spoločenstvo, boli medzi nimi aj kňazi.

Postupne sme aj my začali nachádzať zmysel a cieľ našich stretnutí. Od zábavy a nezáväzných stretnutí sme prešli, k pravidelnej modlitbe, vyučovaniu a zdieľaniu. Toto nás posunulo ďalej. Po cca 3 rokoch vzniklo naše spoločenstvo už na báze modliteb, vyučovaní a zdieľaní. Začali sme aj slúžiť. Najskôr to bolo vo farnosti. Viedli sme deti každý piatok, mali sme s nimi stretko a spievali na sv. omši. Neskôr sme viedli birmovancov a začali po-birmovanecké stretká. Naša služba sa potom rozšírila aj na dekanátnu a neskôr až na diecéznu úroveň.

V súčasnosti sme jedenásť-členný vodcovský tím a cca 20 ďalších členov.  Mávame pravidelné stretnutia vo farnosti, vedieme Diecéznu animátorskú školu, robíme otvorené stretnutia na modlitbe chvál a vyučovaní s názvom Ako v nebi tak i na zemi, ďalej organizujeme rôzne víkendovky a pomáhame mladým nájsť zmysel života. Viac o našej službe sa dočítate v časti Aktivity.