Služba a aktivity, ktorú robíme si vyžadujú určité výdavky. Všetko si hradíme z vlastných zdrojov. Ak chceme využívať moderné nástroje evanjelizácie, potrebujeme aj Vašu pomoc. Vďaka Vašej modlitebnej, finančnej alebo dobrovoľníckej pomoci môžeme nielen mladým, ale aj ostatným ľuďom priniesť evanjelium cez moderné prostriedky.

Ponúkame Vám možnosť byť súčasťou našej služby, ktorú veríme, že Boh požehnáva a evanjelium sa tak v Cirkvi šíri oveľa rýchlejšie.

Môžete nás podporiť finančne na č.účtu. Ak chcete, napíšte do správy Vaše meno a budeme sa za Vás spoločne modliť.

Č. účtu spoločenstva Zákopčie

SK67 8360 5207 0042 0591 5667