DAŠ - Diecézna animátorská škola
Diecézna animátorská škola (DAŠ)

je akreditované štúdium Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a certifikované Konferenciou biskupov Slovenska.

Cieľom animátorskej školy je poskytnúť mladému človeku formáciu, aby aktivitou a rozvíjaním svojich schopností a talentov pomáhal pri evanjelizácii mladých v Cirkvi, hlavne vo farnosti.

Na konci dvojročnej formácie mladých ľudí očakávame vo farnostiach oživenie – vznik nových spoločenstiev, aktivít, podujatí, systematickejšiu prácu s mládežou. Mládež by mala byť schopná evanjelizovať medzi svojimi rovesníkmi. Po skončení animátorskej školy by mal byť absolvent aktívnym pomocníkom kňaza pri pastorácii vo farnosti.
Ako v nebi tak i na zemi

Pravidelné stretnutie mladých ľudí, ktorí hľadajú spoločenstvo, alebo chcú chváliť Ocka a zažívať jeho lásku cez spoločenstvo.Farnosť Zákopčie

Ako spoločenstvo pracujeme vo farnosti, kde sme asi 10 rokov viedli detské stretká, doprevádzali detské sväté omše, organizovali tábory, víkendovky pre deti a rôzne menšie aktivity pre deti a mládež. Mali sme aj farský mládežnícky zbor.Ostatné

Robíme aj službu mimo farnosti. Ako spoločenstvo chodievame slúžiť na duchovné obnovy pre birmovancov, hrali sme pre deti s postihnutím v DSS Synnómia v Žiline, hrávame chvály na duchovných obnovách a iné.