SZ Worship je hudobný projekt, ktorý tvorí chválový tím spoločenstva Zákopčie. Ako kapela doprevádzame sv. omše, vedieme chvály na rôznych akciách, pre birmovancov, duchovných obnovách, festivaloch. Úlohou SZ Worship je prostredníctvom hudby vniesť ľudí do Božej prítomnosti, pomáhať pri liturgii a evanjelizovať cez hudbu. Je to začínajúci projekt pozostávajúci z hudobníkov a modlitebníkov.